GK Steak House - шаблон joomla Mp3

رطب مضافتی بم

رطب مضافتی بم گیلدا

فروش رطب مضافتی بم،رطب مضافتی درجه یک مخصوص صادارت ،برای خرید رطب مضافتی بم به صورت مستقیم از درب کارخانه

و دریافت قیمت عمده فروشی رطب مضافتی بم تماس بگیرید

03138597076   تلفن:   03138553650

عکس رطب مضافتی

 رطب rotab خرمای کـاملاً نـرم‌شده و شـیره‌دار. اگر این نوع خرما در محیطی مناسب نگه‌داری نشود،‌ ترش‌ می‌شود

رطب دوباره عزیز rotab dobâre‌ aziz‌ رطبی که در سال بعد، از خوشه‌های گرده‌افشانی نشده نخل بزمانی یـا‌ عبداللهی‌ به‌دست‌ می‌آید. این اصطلاح خاص شهداد است.

اثر کاهش رطوبت برکیفیت رطب مضافتی
یکی از روش های جلوگیری از فساد رطب مضافتی ، کاهش میزان رطوبت آن است . عملیات خشک کردن رطب مضافتی به دلیل رطوبت زیادی که دارد ، ضروری به نظر می رسد ، و اگر زود خشک شود و به رطوبت مناسب برسد دیگر نیازی به نگهداری محصول در سرد خانه نیست . این بررسی به منظور کاهش میزان رطوبت و افزایش عمر نگه داری رطب مضافتی صورت گرفت . نمونه ها در دمای 50-55 درجه ی سانتی گراد و زمان های مختلف در اتاقک خشک کن قرار داده شد . سپس در فواصل زمانی سه ساعت برخی نمونه های رطب از خشک کن خارج شده ، میزان   رطوبت و ویژگی های کیفی آن ها ، شامل اسیدیته ، بافت ، طعم و مزه و قابلیت پذیرش کلی ارزیابی و سپس منحنی سرعت خشک شدن رطب نسبت به زمان رسم گردید. رطوبت هوای خشک کن بین 10 تا 15 درصد بود .
با افزایش زمان خشک کردن محصول ، میزان اسیدیته ،به ویژه پس از 12 ساعت خشک کردن ودر رطوبت های کمتر از 22 درصد کاهش یافت . سرانجام ، با در نظر گرفتن فعالیت آبی برای رشد و کیفیت محصول ، به منظور خشک کردن رطب مضافتی تا میزان رطوبت 22 درصد ، مدت زمان 9 تا 12 ساعت پیشنهادی گردید .
رطب مضافتی در استان کرمان از ارقام خرمای تجارتی به شمار می آید درصد رطوبت میوه در هنگام برداشت نسبتاً زیاد است .این امر موجب گردیده تا در صورت نگهداری خرما در شرایط عادی ترش و فاسد گردد .
به طورکلی ارقام خرمایی که بیش از 24 درصد رطوبت داشته باشند در شرایط گرم و مرطوب مورد تهاجم مخمر ها و کپک ها قرار می گیرند و تحت عمل این گونه میکروارگانیزم ها تخمیر شده ، اسید لاکتیک ، اسید استیک و الکل تولید می شود ، که موجب ترش و بد طعم شدن خرما می گردد .
روش هایی که در جلوگیری از فساد خرما به کار می رود شامل خشک کردن ، استفاده از سرد خانه ، کاهش شمار میکروارگانیزم ها و غیره است . خشک کردن باعث کاهش وزن و مانع رشد و فعالیت میکروارگانیزم ها و حجم محصول شده و حمل و نقل را آسان تر می کند .
   خشک کردن از مهم ترین مراحل در عمل آوری خرما است . زیرا عیوبی مانند دو پوسته کردن ، چروکیدگی پوست ، و تغییر رنگ و مزه محصول ناشی از شرایط نامناسب خشک کردن است که بر کیفیت نهایی محصول تاثیر بسزایی دارد .
فرایند خشک کردن که همان عبور هوا با دما و رطوبت معین روی خرما است یکسان می باشد (دمای 50 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 50 درصد )
میزان رطوبت ارقام خرمای شاهانی و کبکاب را در دماها و زمان های مشخص کاهش داده و بهترین دما و زمان را برای ارقام مذکور به ترتیب 39 درجه سانتی گراد و 12 و 16 ساعت پیشنهاد کرده است .
  در مورد برخی از ارقام خرما منحنی های تعادل آبی وجود دارد ، که بیانگر رابطه بین رطوبت نسبی هوا و مقدار رطوبت خرما است . این منحنی ها با روش های مختلفی تعیین می شود ، و تنها برای رقم خاص و دمای بخصوصی قابل استفاده است . از آنجا که کپک ها در رطوبت نسبی کمتر از 70 درصد نمی توانند رشد کنند ، بنابراین برای تامین فعالیت آبی 7درصد باید میزان رطوبت خرما به 24 درصد کاهش یابد . در مورد رطب مضافتی رطوبت 21/4 درصد ، معادل با فعالیت آبی 7 درصد است .
مواد 
رطب مضافتی از سازمان مدیریت کشاورزی بم و به مقدار 15 کیلوگرم تهیه شد .نمونه ها از نظر ویژگی ظاهری و کیفیت ، یکنواخت انتخاب شدند .
عملیات خشک کردن محصول روی سینی های چوبی صورت گرفته ، که دارای شکاف های باریکی به فاصله یک سانتی متر از یکدیگر بودند . دو انتهای این سینی ها باز، تا در موقع قرار دادن آنها روی یکدیگر ایجاد فضای بسته نکنند .
نمونه ها در گرمخانه شرکت ماکارونی گل ماکارون خشک گردیدند . ابعاد گرم خانه 4×4 بود و دو رادیاتور آب داغ داشت . در این اتاقک از پنکه برای ایجاد جریان هوا استفاده شد . گرم خانه دارای چهار صفحه ی بادشکن بود ، که دو تای آنها بالا و دوتای دیگر در پایین قرار گرفته بود ، و عمل هدایت جریان هوا را به درون سینی ها انجام می دادند .
سایر مواد مصرفی شامل مواد شیمیایی برای انجام آزمون های مربوط به اندازه گیری رطوبت و اسیدیته بود . هم چنین از دستگاه هایی مانند آون و رفراکتومتر استفاده شد .
 روش ها
پس از برداشت رطب مضافتی و حمل آن به آزمایشگاه صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان نسبت به اندازه گیری میزان رطوبت ، درصد مواد جامد محلول و اسیدیته اقدام گردید . درصد رطوبت به روش تقطیر با حلال تعیین شد .روش تقطیر برابر استاندارد 672، برای 30 گرم نمونه بدون هسته و کلاهک انجام گرفت . نمونه پس از چرخ شدن در مجاورت حلال آبی تولوئن تقطیر گردید .
روش خشک کردن خرمای مضافتی
نمونه های رطب در داخل سینی های چوبی ، به صورت یک لایه چیده ، و در اتاقک خشک کن با دمای 50-55 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ، حدود 10 الی 15 درصد ، و به مدت 24 ساعت قرار داده شد . رطوبت نسبی هوا و درجه حرارت به وسیله رطوبت سنج و ترمومتر تعبیه شده در داخل اتاقک اندازه گیری شد . کاهش وزن نمونه های رطب در زمان های مختلف از گرم خانه خارج و برای تعیین میزان رطوبت و ارزیابی حسی به آزمایشگاه انتقال داده شد .
آزمایش های حسی
برای تشخیص تفاوت تیمارهای مختلف از نظر وضعیت ظاهری از آزمون حسی چند گانه استفاده شد ، که برای این منظور فرمی تهیه و برای آزمودن به هیئت داوران داده شد .اعضای هیئت بر اساس نزدیک بودن ویژگی های نمونه ها نسبت به شاهد به آنها نمره یک تا 10 دادند . سرانجام داده ها با طرح یک فاکتور بلوک کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شدند .
نتایج آزمون های شیمیایی و حسی
میزان اسیدیته  مضافتی
کاهش رطوبت بر میزان اسیدیته در رطب مضافتی تاثیر معنی دار دارد .
ارزیابی کیفیت میوه
نتیجه این پژوهش نشان داد که کاهش رطوبت رطب مضافتی بر بافت ، طعم و قابلیت پذیرش کلی میوه تاثیر معنی داری دارد .
بحث
وجود آب در رطب مضافتی عامل اصلی برای رشد و فعالیت میکروب ها و فساد آن است . در حین خشک کردن ، مقدار آبی که از وزن معینی از محصول خارج می شود ، سرعت خشک شدن رطب مضافتی به عواملی همچون بافت ، درجه حرارت خشک کن ، سرعت جریان هوا و غیره بستگی دارد . در ابتدای خشک کردن ، کاهش رطوبت سریع تر بوده و پس از مدتی این عمل کندتر می شود .کاهش میزان رطوبت در رطب مضافتی از حساس ترین مراحل در آماده سازی محصول به شمار می آید ودر صورتی که عملیات خشک کردن نامناسب باشد ، ترشیدگی ، دو پوسته شدن ، تغییر رنگ و چروکیدگی را در محصول سبب می شود . البته در رطب مضافتی به علت داشتن رنگ تیره در مقایسه با خرمای روشن ، تغییر رنگ محسوسی در حین خشک شدن ایجاد نمی شود .
کاهش میزان رطوبت در اتاقک خشک کن ( در دمای 50 -55 درجه سانتی گراد ) و به مدت 9-12 ساعت تغییر نا مطلوب و چشم گیری در کیفیت رطب نداده است . پس از طی این مدت ، رطوبت رطب از 28 درصد به 22 درصد کاهش یافت . 
البته زمان خشک کردن به رطوبت اولیه رطب مضافتی نیز بستگی دارد ، و در صورتی که رطوبت اولیه از 28 درصد بیشتر باشد ، می توان محصول را به مدت ، یعنی زمان عملیات طولانی تر گردد ، میزان اسیدیته افزایش می یابد . در برسی حاضر میزان اسیدیته از 5 درصد به 1/08 درصد افزایش یافت : در نتیجه چنین تیمارهایی رطب بوی ترشیدگی به خود گرفته و امتیاز لازم را از نظر ارزیابی حسی به دست نیاورد افزایش میزان اسیدیته به دلیل ایجاد شرایط مطلوب از نظر درجه حرارت و رطوبت برای فعالیت میکروارگانیزم ها است ، که با تبدیل قند به اسید درخرما ، آن را ترش میکند .
زمان حرارت دادن ارقام  خرمای شاهانی و کبکاب را در دمای 39 درجه سانتی گراد 12 و 16 ساعت پیشنهاد نموده ، و دریافت که دمای کمتر موجب افزایش زمان عملیات می شود . نتایج این پژوهش نشان داد که می توان از دمای بیشتر و زمان کمتر استفاده کرد . این شرایط باعث جلوگیری از کاهش شدید کیفیت رطب مضافتی شده و سرعت فرایند را افزایش می دهد . البته ضرورت دارد خرمای خشک شده در بسته بندی های غیر قابل نفوذ نسبت به آب بسته بندی گردد تا در رطوبت های مختلف هوا ، خرما رطوبت از دست نداده و یا جذب نکند ، و کیفیت آن تغییر نکرده و شرایط تخمیر فراهم نشود .
پیشنهاد
برای کاهش هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سهولت در بسته بندی خرمای مضافتی ، و هم چنین جلوگیری از فساد آن ، می توان در هر منطقه ی کارگاهی با اتاقک های خشک کن تاسیس کرد تا باغداران پس از برداشت محصول با حفظ موازین بهداشتی آن را به کارخانه انتقال داده ، پس از آماده سازی محصول را تا محدوده رطوبت مطمن خشک و در بسته های مناسب بسته بندی کنند  .
   
 

 


رطب مضافتی چیست؟ تفاوت خرما و رطب؟ خرمای مضافتی در حالتی که دارای شیره بسیار زیاد میباشد و وقتی تازه تر است رطب مضافتی خوانده میشود.ابتدا شکوفه‌های درخت نخل ماده تبدیل به میوه‌ای سبز و سفت و هسته‌دار می‌شود که به آن (چاقالی یا چاقاله) می‌گویند.این میوه بعد از مرحله رطب،20 روز باید در گرمای خرماپزان مناطق گرمسیر بر سر نخل بماند تا نیمه خشک شود که به آن خرما می‌گویند
خرمای مضافتی (مرغوب‌ترین رطب جهان)


رطب مضافتی بم  رطب مضافتي بم  قیمت رطب مضافتی بم  فروش رطب مضافتی بم  فروش رطب مضافتي بم خرید رطب مضافتی بم  خرما رطب مضافتی بم  کارخانه رطب مضافتی بم

رطب مضافتی بم

صادرات خرما

رطب مضافتی بم

 

موبایل: 09900548412, 09132896373        

03138597076   تلفن:   03138553650          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

ایمیل:export@gildadate.com

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای