GK Steak House - шаблон joomla Mp3

آفت‌های خرما

شیرو‌ širu توده دوده مانند بدبویی که دور هسته خرما به وجود می‌آید‌ و موجب‌ فساد در خرما می‌گردد. علامت ظاهری آن لکه‌هایی است که روی دانه خرما دیده می‌شود.

کـراشک‌ kerâšk‌ سوسکی است که بین آخرین ردیف الیاف نخل و در زیر تاج‌ آن‌ لانه می‌کند. نوزادان این سوسک همزمان با رشد خوشه خرما در بهار از تخم بیرون می‌آیند‌ و پای خوشه را می‌جوند. صدای جویدن آنـها بـه قدری زیاد است که‌ به‌ گوش رهگذران نیز می‌رسد.

 

موبایل: ٠٩١٣٢٨٩٦٣٧٣   واتساپ : ٠٩٩٠٠٥٤٨٤١٢    ٠٩٩١٣٠١٧٦٧٣      

   تلفن:٠٣١٣٨٥٥٣٦٥٠    ٠٣١٣٨٥٩٧٠٧٦          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

Export.gildadate@gmail.com :ایمیل

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای