GK Steak House - шаблон joomla Mp3

خرما و خوراکی‌های آن

پرکو parku دانه‌های نامرغوب خرما را نصف می‌کنند و هسته‌اش را بیرون می‌آورند و بـعد از‌ قـرار‌ دادن آنها در آفتاب، خرمای نرم‌شده را مـصرف می‌کنند.

چـگمال cÏagmâl نوعی شـیرینی اسـت کـه از خرما و روغن تهیه می‌شود. خرما را در روغـن سـرخ می‌کنند و آن‌ را‌ چنگ‌ می‌زنند تا به صورت خمیر‌ درآید‌ (á‌ چیمال cÏimâl در سیرجان).

چنگمال cÏangmâl غـذایی مـتشکل از آرد بوداده، خرما و روغن. هر سه را مـخلوط می‌کنند و چنگ‌ می‌زنند‌ تـا‌ خـمیر شود. نام دیگر آن خرماچنگ xormâcÏang و تـاب‌ریز‌ tâbrizاست.

حـلوا کشو halvâ kešu نوعی حلوا که از شیره خرما و دانه‌های معطر بادیان تهیه می‌شود. وجه تـسمیه‌ ایـن‌ حلوا‌ کشدار بودن آن است.

حلوا کـنجید halvâ konjÏid نـوعی حـلوا‌ که از شیره خـرما و کـنجد تهیه می‌شود.

حلوا کِنَف halvâ kenaf نـوعی حـلوا که از شیره خرما‌ و شاهدانه‌ تهیه می‌شود.

حلوا نخود halvâ noxod نوعی حلوا که از شیره‌ خرما‌ و نخودچی تـهیه می‌شود.

خـرما بریزو xormâ berizu غذایی که ماده اصلی آن خـرماست. ایـن اصطلاح‌ بـیشتر‌ در‌ کـرمان کـاربرد دارد.

دوشاب dušâb شیره خرما.

ظرفی zarfi خـرمای آفتاب‌خورده را‌ در‌ ظرفی‌ می‌ریزند و مقداری بادیان و کنجد روی آن می‌پاشند باز

 

لایه‌ای دیگر خرما می‌ریزند‌ و باز‌ مقداری بادیان و کـنجد بـه آن اضافه می‌کنند و به همین صورت لایـه لایـه‌ خـرما‌ و کـنجد و بـادیان می‌ریزند تا ظـرف پُر شـود. بعد آن را فشار‌ می‌دهند‌ تا‌ کاملاً فشرده شود. سپس آن را تا زمستان به حال خود می‌گذارند و مصرف‌ می‌کنند.

ضـفتی zafti (á ظرفی).

عـرق کـریشکوaraq-e keriškô عرقی که از اسپات نخل‌ نر‌ می‌گیرند.‌ ایـن مـاده بـسیار مـعطر و خـوش‌طعم اسـت و از نظر طبی خاصیت دارد.

صادرات خرما

رطب مضافتی بم

 

موبایل: ٠٩١٣٢٨٩٦٣٧٣   واتساپ : ٠٩٩٠٠٥٤٨٤١٢    ٠٩٩١٣٠١٧٦٧٣      

   تلفن:٠٣١٣٨٥٥٣٦٥٠    ٠٣١٣٨٥٩٧٠٧٦          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

Export.gildadate@gmail.com :ایمیل

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای