GK Steak House - шаблон joomla Mp3

حذف مواد معدنی شربت های خرما

هدف اصلی از حذف مواد معدنی شربت­های خرما به روش الکترودیالیز ( پس از رنگ زدایی تقریبا کامل آنها) تولید شربت­های قند انورت است. این روش مزایای بسیار مهمی در مقایسه با روش حذف مواد معدنی توسط رزین­ها دارد. صرفه­جویی در مصرف آب و کاهش میزان پس از آب تولید شده از مزایای این روش است.

رنگ زدایی توسط غشاهای آلی با قطع جریان برای وزن­های ملکولی Da 1000 تا Da 3000 با مشکل پایین بودن جریان همراه است هرچند این تکنیک را نمی­توان برای رنگ­زدایی شیره خام به کار گرفت ولی در مورد شیره­هایی که تا حدودی رنگ­زدایی شده­اند می­توان توصیه کرد.

در حال حاضر برای مقاصد عملیاتی بهترین مورد که در حال حاضر جهت رنگ زدایی فراهم می­باشد، رزین­های آنیونی قوی یا مواد جاذب پلیمری غنی نشده هستند.

استفاده از الکترودیالیز در حذف مواد معدنی تاثیر بسیار اندکی بر اجزای قندهای طبیعی موجود در شیره خرما دارند روش مذکور از این لحاظ با فرآیند استفاده از رزین که می­تواند موجب آنورت کامل ساکارز گردد، متفاوت است. این مورد مهم بایستی مورد توجه قرار گیرد زیرا تهیه یک محصول صنعتی استاندارد شده از یک سری مواد خام متغیر حاصل می­گردد.

 

صادرات خرما

رطب مضافتی بم

 

 

 

موبایل: ٠٩١٣٢٨٩٦٣٧٣   واتساپ : ٠٩٩٠٠٥٤٨٤١٢    ٠٩٩١٣٠١٧٦٧٣      

   تلفن:٠٣١٣٨٥٥٣٦٥٠    ٠٣١٣٨٥٩٧٠٧٦          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

Export.gildadate@gmail.com :ایمیل

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای